Elafgiften stiger igen

Fra lørdag morgen trådte en prisstigning i kraft på den danske elafgift, efter at den i et halvt år havde været nedsat til EUs minimumssats.

Ifølge beregninger foretaget af brancheorganisationen Green Power Denmark vil det betyde, at en gennemsnitsfamilie vil få en ekstra udgift på 1723 kroner på deres elregning for resten af 2023 sammenlignet med, hvis politikerne havde opretholdt den lave afgift.

Denne information blev formidlet i en pressemeddelelse fra organisationen.

Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark, påpeger betydningen af dette tal.

“Det betyder også, at hvis man har den høje afgift i et helt år, vil den ekstra udgift for en almindelig familie overstige 3000 kroner,” siger han.

Green Power Denmark mener, at denne prisstigning vil ramme dem, der i forvejen har de laveste indkomster.

I september sidste år blev der vedtaget en vinterhjælpepakke af et flertal i Folketinget, blandt andet som følge af stigende elpriser.

Som en del af denne pakke blev elafgiften reduceret fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time fra 1. januar i år.

Da aftalen blev indgået, forventedes det, at den gennemsnitlige familie ville spare omkring 1700 kroner takket være den midlertidige lave afgift.

Men den sidste dag med den lavere elafgift var fredag.

Kristian Jensen mener, at en højere afgift vil bremse den grønne omstilling.

Han påpeger, at det kan medføre en langsommere overgang fra naturgas til varmepumper.

“Der er stadig en god idé i at skifte til varmepumper – også økonomisk set – men fordelene mindskes, når afgiften stiger,” siger han.

Han mener, at en lavere afgift vil gøre fordelene mere tydelige både for private og virksomheder.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, mener, at afgiften rammer pensionister og personer med lavere indkomster, selvom priserne er faldet siden hjælpepakken blev indført.

“Jeg tror, at man skal leve i en helt anden virkelighed, hvis man tror, at pensionisterne i bred forstand er ude af krisen, bare fordi priserne er faldet,” siger han.

Han er derfor tilhænger af at fortsætte med den lave afgift.