Inflation Danmark

Regeringen har med et stort flertal i folketinget lavet en inflationspakke.

Den skal være med til at hjælpe befolkningen igennem energikrisen.

Således at folk har bedre råd til de højere el og varmeregninger.

Hovedpunkterne:

  • Børnechecken stiger med 660 kr per barn. Beløbet blivet udbetalt fra Januar 2023.
  • Der er indført en afdragsordning, således at man har mulighed for at lave et afdrag på ens energiregning.
  • Der er ligeledes lavet aftale om at sænke el-afgiften som nuværende er på 69,7 øre til EU’s minimum på 0,8 øre. pr. kilowatt.

Afdragsordninger som kan benyttes til at betale de højere energi-regninger, 
gælder fra d. 1 November 2022 for både El og Gas.
For fjernvarme er det fra Januar 2023 at man kan lave en afdragsordning med ens energiselskab.
Man forventer at ordningen vil løbe i 12 måneder, efter de 12 måneder 
vil man så have mulighed for at afdrage beløbet over de næstfølgende 4 år.

Man kan få indefrosset den del af ens el- eller gas-regning som overstiger 
det man betalte i fjerde kvartal i 2021.

I princippet låner de enkelte energiselskaber pengene af staten Danmark. 
Således at de garanterer at selskaberne får deres penge, 
såfremt at kunderne ikke er i stand til at betale.

Der er ligeledes disse overordnede hovedemner fra aftalen:

-Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen
-Indefrysningsordning for husholdninger
-Indefrysningsordning for virksomheder
-Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift
-Bedre forsyning af træpiller
-Skrotningsordningen udvides med træpillefyr
-Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
-Forøgelse af pulje til etableringsstøtte
-Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet
-Lempelse af elafgift for varmepumper
-Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

I kan også se en komplet oversigt over elselskaber i danmark.

Hvis man vil spare på el, er det en god ide at se vores El Spareguide